طراحی سایت مجله خبری

مجله خبری ایرانیان کانادا با هدف اطلاع رسانی به هم وطنان عزیز مقیم کشور کانادا تاسیس شده است.