مجله خبری گویای دوبی با هدف اطلاع رسانی اخبار دبی به زبان فارسی برای هم وظنان عزیر تاسیس شده است.