مجله خبری اکواستار رسانه خبری- تحلیلی اکوسیستم استارت آپی ایران می باشد که در جهت آگاهی خوانندگان خود در حوزه استارت آپی تاسیس شده است.